fbpx

Tietosuojaseloste

 1.  Yleistä

Geego Kids Oy (“me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme Geego Kids -mobiilisovelluksen (”Sovellus”) ja www-sivujemme yhteydessä. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, mitä henkilötietoja keräämme käyttäessäsi Sovellusta ja miten käsittelemme henkilötietojasi.

Käyttämällä Sovellusta hyväksyt tässä tietosuojaselosteessa kuvatut käytännöt. Koska voimme aika ajoin päivittää tätä tietosuojaselostetta, kehotamme sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen säännöllisesti. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista etukäteen.

 1.  Rekisterinpitäjä

Geego Kids Oy (y-tunnus 2999707-8) on henkilötietojesi rekisterinpitäjä. Geego Kids Oy:n yhteystiedot ovat: Vankanlähde 7, 13100 Hämeenlinna, Puh. 040 521 3914

 1.  Miten ja mitä henkilötietoja keräämme?

Henkilötiedoilla tarkoitetaan sinuun liittyviä tietoja, joista voidaan yksin tai yhdessä muiden tietojen avulla tunnistaa sinut.

3.1    Meille toimittamasi henkilötiedot

Rekisteröityessäsi Sovellukseen pyydämme sinua antamaan sähköpostiosoitteesi. Käytämme antamaasi sähköpostiosoitettasi lähettääksemme sinulle sovellukseen käyttöön liittyviä ei-kaupallisia-tiedotteita.

Tilaamalla uutiskirjeen erikseen www-sivuiltamme, käytämme antamaasi sähköpostiosoitettasi lähettääksemme sinulle uutiskirjeitä, tarjouksia ja muita vastaavia tiedotteita, jos olet antanut siihen suostumuksesi.

3.2    Sovelluksen käyttämisen yhteydessä keräämämme henkilötiedot

Voimme kerätä tiettyjä henkilötietojasi, joita saamme automaattisesti käyttäessäsi Sovellusta. Voimme käyttää evästeitä, verkkojäljitteitä ja muuta vastaavaa tekniikkaa kyseisten tietojen keräämiseksi (tarkempia tietoja löytyy alla kohdasta 10).

Edellä mainitunlaiset tiedot liittyvät mobiili- tai muuhun laitteeseesi ja Sovelluksen käyttöösi ja sisältävät teknisiä tietoja, kuten IP-osoitteesi, laitetunnuksesi, käyttöhetkesi ajankohdan, tietoja käyttämistäsi Sovelluksen ominaisuuksista ja muista Sovelluksen käyttöön liittyvistä seikoista.

Jos olet antanut kaupunkihaasteiden osalta suostumuksesi, voimme myös kerätä paikannustietojasi. Voimme käyttää paikantamiseesi (1) IP-osoitettasi, (2) mobiililaitteesi GPS-signaalista saatuja tietoja, tai (3) muuta verkkoperusteista paikkatietoa, joka perustuu tukiasemien läheisyyteen tai WLAN-verkkojen sijaintiin.

Huomioithan, että jos et salli paikannustietojesi käyttöä, emme välttämättä pysty toimittamaan sinulle pyytämiäsi tietoja tai palveluja tai toteuttamaan niitä tarkoituksia, joita varten pyysimme henkilötietojasi.

 1.  Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojesi käsittelyn perusteena on (1) meidän oikeutettujen etujemme toteuttaminen, erityisesti palvelujen ja tietojen toimittaminen ja suoramarkkinoinnin toteuttaminen alla tarkemmin kuvatun mukaisesti, ja/tai (2) suostumuksesi.

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Sovelluksen tarjoaminen, personointi ja kehittäminen;
 • Sovelluksen toimivuuden varmistaminen, uusien ominaisuuksien ja toiminnallisuuksien kehittäminen ja tuen tarjoaminen;
 • Sovelluksen käytön tutkiminen, analysointi ja käyttöön liittyvien tilastojen laatiminen;
 • käyttäjäsuhteen hallinnoimiseksi tarpeellinen viestintä (mukaan lukien tukipalvelut sekä Sovelluksen käytön kannalta tärkeät tiedotteet)
 1.  Henkilötietojesi jakaminen kolmansille osapuolille

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Emme myy henkilötietojasi tai aseta niitä kaupallisesti kenenkään kolmannen osapuolen saataville.

Voimme jakaa henkilötietojasi alihankkijoidemme ja luotettavien yhteistyökumppaniemme kanssa, jotka osallistuvat Sovelluksen toteuttamiseen kohdassa 4 kuvattuja tarkoituksia varten. Jos jaamme henkilötietojasi, varmistamme, että henkilötietojasi käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeellista ja tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoituksen mukaisesti. 

Meidän voi myös olla tarpeen jakaa henkilötietojasi viranomaisten kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

 1.  Henkilötietojesi siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme siirtää henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Siirrämme henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
 • olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä kohdassa 13 kuvatun mukaisesti; tai
 • olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.
 1.  Henkilötietojesi turvallisuus

Henkilöstöllämme ei ole yleistä pääsyä henkilötietoihisi. Ainoastaan sellaisilla meidän tai alihankkijoidemme työntekijöillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi, jotka ovat oikeutettuja käsittelemään niitä esimerkiksi Sovelluksen tukipalvelujen tarjoamiseksi. Olemme varmistaneet, että kyseisellä henkilöstöllä ei ole oikeutta käsitellä henkilötietojasi laajemmin kuin mitä on tarpeen Sovelluksen toteuttamiseksi.

Olemme ottaneet käyttöön tietoturvatekniikoita ja keinoja, joilla suojaamme henkilötietosi ja estämme henkilötietojesi asiattoman pääsyn, käytön ja luovutuksen.

 1.  Henkilötietojesi säilyttäminen

Säilytämme henkilötietosi niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Poistamme henkilötietosi viimeistään viiden vuoden kuluttua siitä, kun olet viimeksi käyttänyt Sovellusta.

Voimme säilyttää joitakin tietoja myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö edellyttää pidempää säilytysaikaa. Tällöin huolehdimme kuitenkin yhä siitä, että henkilötietojasi käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 1.  Tietoa evästeistä ja vastaavista teknologioista

“Eväste” on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivulla. Selain lähettää tiedon vierailustasi takaisin verkkosivulle, kun vierailet siellä uudestaan. Kaikki nykyaikaiset verkkosivut käyttävät evästeitä tarjotakseen sinulle personoidumman selainkokemuksen.  

Kukin eväste on erikseen asetettu kullekin päätelaitteellesi ja evästeitä voi lukea ainoastaan sillä palvelimella, jolla eväste on asetettu. Koska eväste on sidottu selaimeen, eikä lähtökohtaisesti ole jaettavissa eri selainten tai laitteiden välillä (ellei jokin selain, lisäosa tai muu sovellus erikseen mahdollista tätä), evästeiden hallinnoimiseksi tekemät valintasi soveltuvat lähtökohtaisesti vain kyseiseen yksittäiseen selaimeen. Eväste ei voi ajaa ohjelmistoja, eikä sitä voida käyttää virusten tai muun haitallisen koodin toimittamiseen, eikä vahingoittamaan päätelaitettasi tai tiedostojasi. Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkästään evästeen tai vastaavien teknologioiden käytön kautta. 

 1.  Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin (kielto-oikeus)

Silloin kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella, kuten suoramarkkinointitarkoituksiin, sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä kyseisiin tarkoituksiin. Voit esittää vastustamista koskevan pyyntösi ottamalla meihin yhteyttä henkilökohtaisesti, kirjeitse tai sähköpostitse tämän tietosuojaselosteen kohdassa 13 annettuun osoitteeseen. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi käsittelemistä.

Lähetämme sinulle mainoksia ja muuta markkinointiviestintää sähköpostitse, jos olet antanut meille sähköpostiosoitteesi www-sivujen kautta ja jos olet antanut suostumuksesi sähköiseen suoramarkkinointiin. Voit halutessasi lopettaa kyseiset markkinointiviestit koska tahansa.

 1.  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus:

 • tarkastaa, päivittää, poistaa ja korjata henkilötietosi;
 • peruuttaa suostumuksesi, jos henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä;
 • vaatia meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä; ja
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet toimittanut kyseiset henkilötiedot meille ja että käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi perusteella. 

Voit esittää edellä mainittuja oikeuksia koskevan pyyntösi ottamalla meihin yhteyttä henkilökohtaisesti, kirjeitse tai sähköpostitse tämän tietosuojaselosteen kohdassa 13 annettuun osoitteeseen. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi käsittelemistä.

Jos et ole tyytyväinen siihen, miten käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, joka valvoo henkilötietojen käsittelyyn sovellettavan lainsäädännön noudattamista.

 1.  Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tai huolia siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi tai tästä tietosuojaselosteesta yleisesti, tai jos haluat esittää oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön, ota meihin yhteyttä:

Geego Kids Oy
Vankanlähde 7, 13100 Hämeenlinna
Puh. 040 521 3914

Yhteyshenkilö:
Heidi Leivo
heidi@geegokids.com.www49.zoner-asiakas.fi